LEXISLACIÓN

1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 

02. ANEAE e ANEE

03 Centros de educación especial

04 Coidadores e as súas funcións

05 Convenios

06 Accesibilidade e supresión de barreiras

07 Orientación educativa

7.2.1. Disposicións xerais

7.2.2. Normativa específica

7.2.3. Instrucións anuais organizativas

7.2.4. Catálogo de postos de traballo

7.2.5. Departamento de orientación nos CEE

7.2.6. Gardas dos orientadores

7.3.1.  Equipos de orientación específicos (EOE)

7.3.2. Centros de educación especial como centros de recursos

08 Convivencia

8.1. Lexislación estatal:

  • Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros (BOE, 02/06/95)

 

  • Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e da cultura da paz (BOE  01/12/2005).

 

8.2. Disposicións de ámbito autonómico:

  • Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar (DOG 8/05/07).

 

  • Instrucións sobre a constitución do Observatorio da Convivencia nos centros educativos e para a elaboración do Plan de Convivencia.

 

  • Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG, 15/07/11).

 

  • Instrucións do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos.

 

09 Información aos pais separados ou divorciados

10 Avaliación de diagnóstico

11 Currículo

 

  • Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación infantil. (DOG 04/01/07).

 

  • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 23/06/09).

 

  • RD 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria. (BOE 08/12/2006).

 

  • Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 09/07/07).

 

 • Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.(03/07/07).

12 Normativa

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s