Archivo mensual: noviembre 2013

GUÍA PARA PADRES Y PROFESORES. TDAH.

HIPERACTIVIDAD

MANUAL PARA PADRES Y PROFESORES

TDAH_Manual_Padres

Anuncios

GUÍA: LA DISLEXIA

GUÍA DE ANDALUCÍA SOBRE DISLEXIA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE : LA DISLEXIA

 

 

AUTORIZACIÓNS DAS FAMILIAS

AUTORIZACIÓNS

CUENTOS. HIPERACTIVIDAD.

Pincha en las imágenes y lee los cuentos. Seguro que te sientes identificado con alguno.

CUENTOS SOBRE LA HIPERACTIVIDAD. TRASTO

trastornohiperactividad.com/cuentos

PINCHO SE VA DE VACACIONES

trastornohiperactividad.com/cuentos

http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/cuentos/pincho/index.html

LUNA DESTACA EN EL COLEGIO

trastornohiperactividad.com

FOSFORETE, UN AMIGO ESPECIAL

trastornohiperactividad.com

CUENTOS Y RELATOS INFANTILES CON COMPRENSIÓN. JORGE, ¡CASTIGADO!

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

 

CUENTOS Y RELATOS INFANTILES CON COMPRENSIÓN. COMETAS ENREDADAS

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

DOCUMENTOS AXUDA PARA A MODIFICACIÓN DA CONDUTA NA AULA

ECONOMÍA DE FICHAS

FOLLA CONTROL DE CONDUTA NA AULA

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUTA. GUÍA DA XUNTA DE GALICIA

Enténdese que unha alumna ou un alumno presenta necesidades educativas especiais por un trastorno grave de conduta cando presenta alteracións mentais, emocionais ou do comportamento que, pola súa intensidade, frecuencia e duración, limitan o seu desenvolvemento educativo, a súa capacidade de axuste e adaptación, así como o xeito de enfrontar e resolver situacións cotiás.

Considéranse trastornos de conduta, entre outros, o trastorno por déficit de atención con hiperactividade, os comportamentos negativistas desafiantes, o trastorno disocial, a violencia entre iguais e os trastornos de ansiedade.

Os comportamentos, por problemas de conduta, afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e deterioran o desenvolvemento persoal e social. Para consideralos como tales, hai que avaliar a intensidade, duración, frecuencia e idade á que se presentan e o medio sociocultural.

Os problemas de conduta son  comportamentos que afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e desteriorar o desenvolvemento persoal e social.

Esta publicación, diríxese especialmente ás familias e ao profesorado ordinario, conscientes de que a educación para a convivencia e a tolerancia é un obxectivo fundamental da educación e que precisa de actitudes respectuosas e de consenso por parte de todos os sectores da comunidade educativa.

 

PROBLEMAS DE CONDUTA

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUTA. GUÍA DA XUNTA DE GALICIA

TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO (GUÍA DA XUNTA DE GALICIA)

TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO

ALUMNADO CON TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO (GUÍA DA XUNTA DE GALICIA)

EL PODER DE LOS COLORES EN LA DIETA DE LOS NIÑOS/AS

Si te interesa el tema, pincha en la imagen